schoolWise

 

Snel naar:

Kalender 2018-2019.pdf

informatieboekje-algemeen- 2017-2018.pdf
informatiekatern-kleuters_2018-2019.pdf

Schoolgids2018-2019.pdf

 

https://www.kivaschool.nl/ouders/

Protocol-2016-definitief.pdf

Nieuwsbrief 8, 2018 - 2019.pdf

Nieuw in Fotoalbums in mijnalbum.nl

Sinterklaas 

Lampionnenfeest

Boeken online

Klik op de afbeelding hierboven om naar de speciale bestelsite te gaan of klik hier voor meer informatie

Sinds 1-1-2017 kunt u gebruik maken van onze interne VSO/BSO van Kidscasa.


 

 

login

Schoolondersteuningsprofiel 2015 - 2016

Schoolondersteuningsprofiel

 

Passend onderwijs

M.i.v. 1 augustus 2014 is de wetgeving op passend onderwijs van kracht geworden. Basisscholen hebben zorgplicht, dat betekent dat zij een passend onderwijsaanbod moeten bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Een passend onderwijsaanbod kan ingevuld worden:

  • op de reguliere basisschool met extra ondersteuning

  • in een tussenvoorziening van het samenwerkingsverband

  • in het speciaal basisonderwijs

  • in het speciaal onderwijs

 

Basisondersteuning

De gezamenlijke schoolbesturen van het SWV 20.01 PO hebben de basisondersteuning vastgesteld die voor alle leerlingen beschikbaar is.  Het fundament daarvan is het basisarrangement van de inspectie voor het onderwijs.

De basisondersteuning staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

 

Extra ondersteuning

Wanneer de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een leerling de basisondersteuning overstijgen, kan de school een arrangement aanvragen bij het schoolbestuur Penta Primair.

Het schoolbestuur krijgt middelen voor extra ondersteuning van het SWV Passend Onderwijs waaruit arrangementen bekostigd worden. De ‘Procesgang handelingsgericht arrangeren’ is leidend bij het aanvragen van een arrangement.

Wanneer de extra ondersteuning niet ingevuld kan worden in de basisschool, kan verwijzing naar SBO of SO aan de orde zijn. Het schoolbestuur vraagt dan een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het bestuur van het samenwerkingsverband.

 

Onderwijs en jeugdzorg

De school gebruikt de zorgroute van de gemeente Noordenveld; de meldcode

‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’ is opgenomen in de stappen die gevolgd worden.

Wanneer de ondersteuningsvraag het onderwijs overstijgt, wordt het CJG ingeschakeld volgens dit stappenplan.

 

Als u op de link klikt kunt het schoolondersteuningsprofiel van de Hoeksteen bekijken: schoolondersteuningsprofiel 2015-2016.pdf