schoolWise

 

Snel naar:

Kalender 2018-2019.pdf

informatieboekje-algemeen- 2017-2018.pdf
informatiekatern-kleuters_2018-2019.pdf

Schoolgids2018-2019.pdf

 

https://www.kivaschool.nl/ouders/

Protocol-2016-definitief.pdf

Nieuwsbrief 8, 2018 - 2019.pdf

Nieuw in Fotoalbums in mijnalbum.nl

Sinterklaas 

Lampionnenfeest

Boeken online

Klik op de afbeelding hierboven om naar de speciale bestelsite te gaan of klik hier voor meer informatie

Sinds 1-1-2017 kunt u gebruik maken van onze interne VSO/BSO van Kidscasa.


 

 

login

Afspraken leerlingenraad

 

Sinds januari 2015 hebben we een leerlingenraad op De Hoeksteen.

 

Doel  van de leerlingenraad:

  1. Klankborden met de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 om zo de leerlingenbetrokkenheid te vergroten, (De school vindt het belangrijk om te weten wat er leeft onder de kinderen en wat hun meningen zijn)
  2. Kinderen een stem te geven in de school,
  3. D.m.v. de leerlingenraad wordt er actief aandacht besteed aan burgerschapseducatie,
  4. Vergroten van de kwaliteitszorg .

 

Het doel voor de leerlingen:

  1. Kinderen leren samen werken,
  2. Kinderen leren keuzes maken en ondervinden consequenties van bepaalde keuzes,
  3. Kinderen zijn actief betrokken bij de school,
  4. Kinderen leren ‘burgerschapsvorming’ in de praktijk,
  5. Kinderen leren presenteren van voorstellen.

 

Welke leerlingen hebben zitting in de leerlingenraad?

Uit de groepen 5 t/m 8 worden 2 leerlingen per groep gekozen voor in de leerlingenraad.

De leerlingen hebben 1 jaar zitting in de leerlingenraad.

In de groepen 5 t/m 8 worden jaarlijks “verkiezingen” gehouden.

Dit kan eenvoudig maar het is goed om het serieus in de groep te brengen.

Leerlingen die zich verkiesbaar stellen moeten dit (misschien) motiveren waarom zij het graag zouden willen.

 

Hoe komt de leerlingenraad aan ideeën?

In iedere klas (groep 5 t/m 8) staat een ideeënbus.

De groepsleerkracht zal voor/na een leerlingenraadsvergadering aandacht aan de vergadering schenken.

 

Hoe vaak komt de leerlingenraad bijeen?

In eerste instantie komt de leerlingenraad 4 x per jaar bijeen.

In het najaar, winter, voorjaar en aan het einde van het schooljaar.

De vergaderingen zullen voorgezeten worden door de directeur van de school en bijgewoond worden door één groepsleerkracht van de groepen 5 t/m 8.

Er wordt een verslag gemaakt van de vergadering. Dit verslag zal op de website geplaatst worden.

De vergaderingen vinden onder schooltijd plaats. De groepsleerkracht zal vrij geroosterd worden om de vergaderingen bij te wonen.

De directeur maakt van te voren een agenda en inventariseert per groep de in te brengen onderwerpen.

 

Tijdens iedere eerste vergadering van het schooljaar zal de directeur de rol van de leerlingenraad toelichten. Ook zal het duidelijk gemaakt worden dat de kinderen de groep vertegenwoordigen. Dit betekent dat ze naast hun eigen mening ook de mening van de groep moeten vertalen. Ook al delen ze niet altijd deze mening zelf. De kinderen moeten zich hier wel bewust van zijn.

 

Planning

De directeur plant vier vergaderingen en zet deze bijeenkomsten op de jaarplanning-ouderkalender.