schoolWise

 

Snel naar:

Kalender 2018-2019.pdf

informatieboekje-algemeen- 2017-2018.pdf
informatiekatern-kleuters_2018-2019.pdf

Schoolgids2018-2019.pdf

 

https://www.kivaschool.nl/ouders/

Protocol-2016-definitief.pdf

Nieuwsbrief 8, 2018 - 2019.pdf

Nieuw in Fotoalbums in mijnalbum.nl

Sinterklaas 

Lampionnenfeest

Boeken online

Klik op de afbeelding hierboven om naar de speciale bestelsite te gaan of klik hier voor meer informatie

Sinds 1-1-2017 kunt u gebruik maken van onze interne VSO/BSO van Kidscasa.


 

 

login

Verslag van de Informatieavond “Andere Schooltijden”

 

Maandagavond 28 september 2015 vond in de Hoeksteen de informatieavond Andere Schooltijden plaats. Trienke Bosma opende de avond en benadrukte dat de avond in het teken stond van informatievoorziening. Ook stelde zij de ‘werkgroep Andere Schooltijden’ voor aan de aanwezige ouders. Deze werkgroep bestaat uit twee leerkrachten, Frida Kloosterman en Marije Joosten en twee ouders, Jessy Post en Anna ter Steege. Na dit inleidende verhaal gaf Trienke het woord aan Beja Koops, medewerker van Cedin, een onderwijsadviesbureau.

Beja Koops begon haar verhaal met het gegeven dat de school verplicht is om ouders te raadplegen als het gaat om het eventueel wijzigen van de schooltijden. De MR van de school heeft in deze zaak instemmingsrecht, dit geldt voor zowel de ouder- als de personeelsgeleding van de MR.

Hierna volgde een interactief programma, waarbij het doel vooral was om met elkaar in gesprek te gaan. Het eerste onderdeel van het interactieve programma was dat de aanwezige ouders in gesprek moesten gaan met degene die naast hun zat over waar je aan denkt bij andere schooltijden. Het tweede onderdeel bestond uit een rondgang langs stellingen die te maken hadden met andere schooltijden. Ook hierover kon je in gesprek gaan met andere ouders en kon je met een post-it bij de stelling aangeven of je het met de stelling eens was of niet en waarom wel of niet. De opmerkingen die door ouders bij de stellingen waren geplakt werden achteraf kort besproken.

Na dit interactieve deel van de avond werden de ouders door middel van een PowerPointpresentatie geïnformeerd over de drie meest gehanteerde schoolroosters in Nederland. Als eerste werden de traditionele schooltijden (de huidige situatie op de Hoeksteen) besproken en werden voor- en nadelen van de traditionele schooltijden genoemd. Daarna kwam het ‘Continurooster’ aan bod, en tenslotte het ‘Vijf gelijke dagen-model’, ook van deze beide varianten werden voor- en nadelen besproken (dit is allemaal na te lezen in de PowerPointpresentatie van Beja Koops).

Ondertussen konden ouders opmerkingen plaatsen en vragen stellen, bij deze een greep uit de opmerkingen/vragen:

  • Is er ruimte voor (sociale) activiteiten na schooltijd op school als wordt overgegaan op het ‘continurooster’ of het ‘vijf gelijke dagen-model’?

  • Moet er als wordt overgegaan op het ‘vijf gelijke dagen-model’ gecompenseerd worden in lestijd?

  • Communicatie over de werkwijze en vorderingen moet ontzettend duidelijk zijn!

  • Het moet voor ouders duidelijk zijn hoe de ouderraadpleging gaat plaatsvinden.

  • Wat vinden de leerkrachten van de andere schooltijden?

  • Is het mogelijk om BSO of VSO binnen het gebouw van de Hoeksteen te regelen?