Sinds 1-1-2017 kunt u gebruik maken van onze interne VSO/BSO van Kidscasa.

 

Snel naar:

informatieboekje 2016-2017.pdf

Kalender 2016-2017.pdf
Informatiekatern-kleuters 2017-2018.pdf

Schoolgids 2016-2017.pdf

Protocol-2016-definitief.pdf

Cultuurmenu 2016-2017.pdf

 

https://www.kivaschool.nl/ouders/

 

Nieuwsbrief 20, 2016 - 2017.pdf

Nieuw in Fotoalbums in mijnalbum.nl

Meesters en juffendag 14 juli

Schoolreisjes

Kunstproject

-Boeken online

Klik op de afbeelding hierboven om naar de speciale bestelsite te gaan of klik hier voor meer informatie

 


 

 

login

Dyslexieprotocol

 

Het is bekend dat in Nederland ongeveer 10% van de leerlingen moeite heeft met leren lezen. Op onze school zitten ook kinderen die het lezen en schrijven van woorden en teksten met veel moeite leren.
Landelijk is er een protocol opgezet waarin staat beschreven op welke manier we met (ernstige) lees- en/of spellingproblemen om moeten gaan: Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Dit protocol volgen wij op school in groep 1 t/m 8.
Het bevat criteria en handreikingen voor vroegtijdige signalering en de aanpak bij leesproblemen. 

Kinderen in groep 1 en 2 worden met behulp van een signaleringstoets gevolgd (screeningsinstrument Beginnende geletterdheid). Bij uitval wordt extra aandacht besteed aan hun problemen. Alle kinderen die op een onderdeel uitvallen, krijgen zo snel mogelijk extra ondersteuning van de leerkracht of de onderwijsassistent. Op deze manier hopen we het kind te helpen om de vereiste doelen alsnog te behalen. Vanaf eind groep 3 wordt het verschil in vaardigheden en tempo meer zichtbaar. Dit verschil wordt vaak nog duidelijker in groep 4 als ook de spelling een grotere rol gaat spelen. Door de afname van de CITO toetsen, die landelijk zijn genormeerd, krijgen we een objectief beeld van de lees- en spellingontwikkeling van het kind. Deze toetsen worden twee keer per jaar afgenomen. Als ouder wordt u op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van uw kind.

 

Als u op de link klikt kunt het dyslexieprotocol van de Hoeksteen bekijken:  Dyslexieprotocol (004).pdf