Sinds 1-1-2017 kunt u gebruik maken van onze interne VSO/BSO van Kidscasa.

 

Snel naar:

informatieboekje 2016-2017.pdf

Kalender 2016-2017.pdf
Informatiekatern-kleuters 2017-2018.pdf

Schoolgids 2016-2017.pdf

Protocol-2016-definitief.pdf

Cultuurmenu 2016-2017.pdf

 

https://www.kivaschool.nl/ouders/

 

Nieuwsbrief 20, 2016 - 2017.pdf

Nieuw in Fotoalbums in mijnalbum.nl

Meesters en juffendag 14 juli

Schoolreisjes

Kunstproject

-Boeken online

Klik op de afbeelding hierboven om naar de speciale bestelsite te gaan of klik hier voor meer informatie

 


 

 

login

Ouderraad

Het bestuur heeft de ouderraad toestemming gegeven aan de ouders een ouderbijdrage te vragen. Deze bijdrage is vrijwillig en bedraagt per schooljaar € 15,-  per kind.  Dit geld wordt gebruikt voor vieringen zoals sinterklaas, kerst en pasen en andere activiteiten. Het schoolbudget laat geen ruimte voor bovengenoemde extra’s, dit zou ten koste gaan van de schoolmiddelen. De bijdrage voor de ouderraad wordt gezamenlijk met de schoolreisgelden aan het begin van het nieuwe schooljaar bij u aangekondigd in een brief. Met ingang van het cursusjaar 2007-2008 wordt er gewerkt met een automatisch incassosysteem. Een ieder die nieuw op school komt wordt dit systeem uitgelegd. Voor alle te maken kosten is het mogelijk om het bedrag in twee keer te betalen. We zijn te allen tijde bereid u hier meer uitleg over te geven.


In het schooljaar 2015 – 2016 hebben de volgende mensen zitting in de O.R.:

 

 Renee  Oosting

2.     Ruben Wierenga

3.     Lucienne Winkels         voorzitter

4.     Anna Aukema              notulist

5.     Richard Vonk               verkeersouder

6.     Gerdien Vos                 verkeersouder

7.     Saskia Dijkstra             verkeersouder

8.     Dian Mulder

9.     Heidi Bouma

10.   Aaltje Oostra

11.   Tineke Gorter

12.   Jessy  Post

13.   Elsa Dorsman               teamlid De Hoeksteen